BestSiteStory.be is een digitaal magazine dat een forum vol kwaliteitsverhalen wil bieden aan organisaties, bedrijven en personen die streven naar schoonheid én authenticiteit en daarbij hun maatschappelijke meerwaarde nooit uit het oog verliezen.

We willen dus veel meer zijn dan leveranciers van mooie woorden.

We bieden onze lezers echte verhalen aan met focus op levenskwaliteit en een blik op de toekomst.

BestSiteStory.be is open en gratis. Het magazine leeft bij de gratie van goede verhalen, betaalde reportages, sponsoring en de samenwerking met vaste partners. Wie als partner deel wil uitmaken van deze gedreven gemeenschap onderschrijft dit charter, met de intentie om van woorden waarden te maken. Wij stimuleren en faciliteren de optimale werking van een netwerk: wie aansluit, geniet van de energie van alle partners en zet zo ook zijn eigen ‘zaak’ onder spanning.
De partners engageren zich om respect en transparantie aan de dag te leggen in de onderlinge relaties. Wij streven actief naar het bevorderen van een samenwerking tussen particulieren, verenigingen, bedrijven, overheden en niet-gouvernementele organisaties.

Kwaliteit, authenticiteit en eerlijkheid zijn de uitgangspunten bij de selectie van de verhalen. En duurzaamheid: wij schrijven over dingen die blijven, niet over oppervlakkige trends. Bij elk verhaal geven we duidelijk aan wie heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het verhaal, wie de eventuele financier is en onder welke vorm hij heeft bijgedragen.

Een nauwkeurig samengestelde kwaliteitskamer kijkt toe op de kwaliteit van verhalen.

De leden oordelen onafhankelijk en objectief of de verhalen overeenstemmen met de uitgangspunten in dit charter. Zij laten zich inspireren door de Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

Dit is een geheel van universele doelstellingen voor duurzame ontwikkeling, goedgekeurd door de 193 lidstaten van de Verenigde Naties, om de Millenniumdoelstellingen (MDG’s, 2000-2015) te vervangen en de overgang naar een duurzamere samenleving verder te zetten.

error: Content is protected !!