De bossen van Vlaanderen

Jan Seynaeve is coördinator van Bosgroep Zuiderkempen en actief bij het bosforum.
De vzw Bosgroepen zet zich actief en proactief in voor het bosbeheer in Vlaanderen.
Met raad én daad: want als we de kat uit de ‘boom’ kijken, is het te laat!

Bosgroep Vlaanderen: essentieel om door de bomen opnieuw het bos te zien

 

“Bosgroepen zijn vzw’s voor en door boseigenaars, met de focus op een optimaal en duurzaam bosbeheer. Aangezien meer dan 60 % van de Vlaamse bossen privaat bezit is, zijn het ook de private boseigenaars die een meerderheid hebben in de Raad van Bestuur.
De vereniging is er gekomen omdat het Vlaamse boslandschap erg versnipperd was en het letterlijk niet mogelijk was om door de bomen het bos te zien, wat efficiënt en duurzaam beheer belemmerde.
De Bosgroepen zijn erin geslaagd om een vertrouwensrelatie met de boseigenaars op te bouwen. Door samen te werken op basis van wederzijds respect, is de efficiëntie van het bosbeheer exponentieel gestegen. Als Bosgroepen kunnen we de boseigenaars bijstaan op diverse vlakken: naast gratis advies, zijn we ook actief bij het eigenlijke beheer én kunnen we de houtverkoop stimuleren en faciliteren.”

Economisch en ecologisch verantwoord

 

“Hoewel ecologie en een gezonde toekomstvisie primeren, heeft een bos ook economische belangen. Een eigenaar zal veel sneller in zijn bos investeren als hij door houtverkoop ook een stuk van zijn kosten kan recupereren: in een ideaal scenario is een bos zelfbestendig. Slogans als ‘kappen met kappen’ zijn iets te kort door de bocht: houtkap is essentieel voor het beheer van een gezond bos. Kiezen voor hout uit een duurzaam beheerd bos is echt wel een mooie en milieuvriendelijke oplossing. De Bosgroepen doen hun naam alle eer aan: boseigenaars gaan zich ‘groeperen’ en die schaalvergroting heeft alleen maar voordelen. Verzamelde kennis en vereende krachten zorgen voor een optimaal beheer. Door het verhoogde volume willen professionele firma’s nu wel meewerken bij de kap en de verwerking van bomen.”

 

Bosbeheer: meer dan ooit ‘booming’ business

 

“Vlaanderen is een complexe regio, waar heel veel mensen op een beperkte oppervlakte samenwonen en ruimte dus een schaars goed is. Over de verdeling van die ruimte werd en wordt heel veel gepraat. In het verleden konden de belangen van de bossen onvoldoende verdedigd worden, omdat de bos-en houtsector geen front vormden en iedereen zijn persoonlijke zaak kwam bepleiten. Als je dan rond de tafel gaat zitten met de afgevaardigden van de industriële sector en de boeren, trek je uiteraard aan het kortste eind.
Ook daar zorgen de Bosgroepen voor een grote sprong voorwaarts: door zich te verenigen met andere bos-en houtorganisaties in het bosforum, wordt er wel degelijk geluisterd naar onze stem. Dat werd ook hoog tijd. In een land als Slovenië, waar bossen 60 % van de oppervlakte beslaan, gaat men veel respectvoller en nauwkeuriger om met bossen dan in Vlaanderen, waar het bosareaal slechts 12 % bedraagt. Dat is een economische wetmatigheid op zijn kop: normaal gezien wordt een goed belangrijker bij schaarste, niet omgekeerd. Dat is nog onvoldoende doorgedrongen in het Vlaamse besef. In naam van de Bosgroepen luid ik dan ook de alarmbel: het is tijd voor actie.
Bossen zijn sowieso erg belangrijk, en met de opwarming van de aarde zal dat belang alleen maar toenemen. Bossen kunnen tot 11 graden koeler zijn dan een stedelijke omgeving bij grote hitte. Klinkt fantastisch, maar als je weet dat een bos minstens vijftig jaar nodig heeft om te groeien, is het nu tijd voor actie.”

Een toekomstgerichte tree-partite

“Gelukkig is er heel veel aan het veranderen. Op initiatief van een aantal trekkers in de bos-en houtwereld werden heel wat kennis en potentieel gebundeld in een krachtig bosforum.Onlangs verscheen in een boekje de ‘Toekomstvisie bos en samenleving’, die dankzij het bosforum en de ondersteuning van heel wat sectoren tot tand is gekomen. Het bosbeheer heeft de wind in de zeilen om de onontbeerlijke oversteek te maken van de marge van het Vlaamse beleid naar het centrum ervan. Aangezien bossen dé leverancier zijn van de Vlaamse ecosystemen, is dat geen overbodige luxe. Omdat ikzelf actief ben in het bosforum, ben ik bevoorrechte getuige van een toekomstgerichte transitie: ik heb goede hoop en zelfs veel vertrouwen dat er op relatief korte termijn veel zaken ten goede zullen veranderen.”

Een leger van vrijwilligers in de strijd om bosbehoud

“Bosbeheer en bosbehoud zijn primaire pijlers als we de ‘slag om onze planeet’ willen winnen. Om te slagen in die milieuvriendelijke missie hebben we geld én mensen nodig. Gelukkig kunnen de bosgroepen steeds meer rekenen op enthousiaste vrijwilligers, die hun tijd en toewijding steken in bosbeheer. Uiteraard gebruik ik dit kanaal met grote graagte om een oproep te lanceren om aan te sluiten: hoe groter de hoop ‘believers’, hoe groter de hoop op een goede afloop. Vrijwilligerswerk is essentieel voor authenticiteit en credibiliteit, en op die manier creëren de Bosgroepen een breed en duurzaam draagvlak.
Participatie leidt wel degelijk tot activatie: de aanpak van Bosgroepen bewijst dat mensen veel meer willen ‘doen’ als ze ook iets ‘te zeggen’ hebben.”

Interesse om te participeren? Aarzel niet om ons te contacteren.