Let Us Change Ethiopië:hulp op mensenmaat is veel meer dan een druppel op een hete plaat

BestSiteStory zet met trots en overtuiging de schouders onder Let Us Change, een NGO die kleine wonderen verricht in Ethiopië. We geven maar wat graag een stem aan een organisatie die haar taak in stilte en sereniteit ter harte neemt.

Let Us Change Ethiopië is niet alleen het levenswerk van Vlaming Johan Vandenbossche, het is ook  het leven van tientallen Ethiopiërs. De zoektocht naar zingeving bracht Johan tien jaar geleden eerder toevallig in Ethiopië. Hij verloor er zijn hart én vond er zijn missie: straatkinderen een veilige jeugd en een kans op een toekomst bieden. Samen met de plaatselijke Aynalem vormt Johan een ijzersterke tandem, die al tientallen kinderen uit ‘het dal’ hogerop heeft gebracht. We luisterden met verwondering en bewondering naar Johans verhaal.

“Tien jaar geleden wilde ik iets met een meerwaarde realiseren. Van bij het begin koppelde ik een groots opzet aan een kleinschalige aanpak: in mijn poging om het verschil te maken, wilde ik uitsluitend van mezelf afhankelijk zijn. Als verantwoordelijke van de Chiro in Kessel-Lo, vond ik snel een originele uitdaging: ik wilde in Afrika een lokale afdeling uit de grond stampen.
En vanaf dan ging het pijlsnel: op basis van een snel opgesteld afvinklijstje werd Ethiopië mijn bestemming, en voor ik het wist zat ik in Addis Abeba. Tien dagen lang was ik daar een jongeman met een wel heel vaag plan. Een eerder toevallige ontmoeting met een Australiër gaf richting aan mijn zoektocht, letterlijk: hij adviseerde me om de hoofdstad te ruilen voor een kleiner stadje in het zuiden. Hij steunde daar een schooltje en mijn inzet zou een wereld van verschil maken. Zijn raad werd mijn daad en voor ik het wist was ik leraar in en onderdeel van de gemeenschap in Hawassa. In die periode kwam ik in aanraking met Aynalem, een dame van ongeveer 60, die zich het lot van één van de vele straatkinderen aantrok en hem mondjesmaat materieel ondersteunde. Uiteindelijk vertelde het kind, dat nauwelijks 5 jaar was, zijn verpletterende verhaal: twee ouders die in de alcohol vluchtten voor een ondraaglijk heden, hypothekeerden daarmee ook zijn toekomst. In overleg met de ouders adopteerde Aynalem de jongen en even later nog twee straatkinderen, voor wie elke dag op straat de laatste kon zijn. Anaylem gaf die kinderen een leven en een toekomst en op dat moment besliste ik dat die missie ook mijn toekomst zou worden.”

 

Menselijk kapitaal

“Met een lege portefeuille en met een rugzak vol verhalen kwam ik terug naar België. Verhalen waarmee ik mensen kon overhalen, om mijn project moreel én financieel te steunen. Met een bescheiden budget en de onstuitbare overtuiging dat ik echt iets kon bereiken, ging ik zo snel mogelijk terug naar Ethiopië. Ik huurde er een huisje om de kinderen op te vangen en bracht samen met Aynalem zo snel mogelijk de papieren in orde voor de oprichting van een NGO.
En dan vlogen we erin! We brachten de talrijke  bedelaars van de stad samen en legden hen uit dat we hen wilden ondersteunen, op voorwaarde dat zij ook zelf hun leven in handen zouden nemen. De dag na onze wervende ‘praat’ was het tijd voor ‘daad’: zestig mensen meldden dat ze graag ingingen op ons aanbod. Op één dag kreeg Anaylem 9 extra kinderen onder haar hoede en regelden we opvang voor de mensen die nog zelf voor hun kind konden zorgen. Door te improviseren en de gemeenschap te activeren, verzetten we een berg werk: de poetsvrouwen en de kokkin uit het hotel waar ik logeerde, hielpen bij het wassen van de kinderen en we bouwden de vrachtwagen van de plaatselijke drankenhandelaar om tot een verhuiswagen om de gezinnen en hun schamele hebben en houden naar hun nieuwe bestemming te brengen. Het was de atypische aftrap van een project dat tien jaar later 90 mensen van de straat én van de miserie houdt.”

 

Walk, don’t run & walk, don’t talk

“Op die tien jaar hebben we een indrukwekkend parcours afgelegd, maar we stapten wel steeds op ons eigen tempo en op het pad dat we zelf uitstippelden.
Let Us Change is opgebouwd rond drie pijlers:
1 Help de juiste mensen
2 Help ze op de juiste manier
3 Werk niet alleen met bedelaars, maar geef ze ook werk

De ‘juiste’ mensen zijn in ons geval de mensen die helemaal onderaan de ladder staan en die zonder onze ondersteuning potentieel in levensgevaar verkeren.
De juiste manier is essentieel: we sturen straatkinderen niet alleen naar school, maar geven hen ook onderdak en gezonde voeding. Door hen van de straat weg te halen, winnen de kinderen immers aan perspectief maar verliezen ze  ook hun ‘inkomen’.
Ten slotte nemen we de bedelaars ook in dienst: we leiden hen op als kokkin of als poetsvrouw binnen onze organisatie. Die mensen vervullen een fysieke opdracht, maar zorgen ook voor onmisbare ondersteuning bij de begeleiding van de kinderen: als ‘ervaringsdeskundige’ met talloze trauma’s zijn ze bijzonder goed geplaatst om die rol op zich te nemen.  We merken dat ‘onze’ straatkinderen vrij snel hun draai vinden. Het integreren van de volwassenen is een uitdagend werk van lange adem: je kan de mensen wel van de straat halen, maar het duurt veel langer om de straat uit die mensen te halen.

Organisaties als The Shift en communicatiespecialisten als BestSiteStory zijn voor ons een onmisbare opstap om met onze corebusiness bezig te zijn: als anderen praten over ons project, kunnen wij het met hart en ziel uitvoeren.
Ik heb geen zin en het heeft geen zin om te bedelen: als organisatie houden wij bedelaars net van de straat, en de impact van een ‘afgedwongen’ gift is veel kleiner dan die van authentiek engagement. BestSiteStory is een fantastisch forum om mensen écht te overtuigen van ons verhaal. Een écht verhaal met échte mensen, voor wie wij écht het verschil maken. Let Us Change denkt in mensenlevens en in die optiek is ons werk veel meer dan een druppel op een hete plaat: de individuele impact is immens!”