The Shift: duurzaamheid in de lift!

BestSiteStory is maar wat blij dat het de handen ineen mag slaan met The Shift.  Directeur David Leyssens is een praatgrage partner die ons ervan overtuigt dat een duurzame aanpak haalbaar en schaalbaar is. In deze eerste ‘aflevering’ stellen we The Shift even voor en zoomen we in op circulaire economie.

The Shift ontstond drie jaar geleden uit vier bestaande, belangrijke duurzaamheidsnetwerken. Door de krachten te bundelen kan de organisatie de stap zetten van sensibiliseren naar activeren en wordt praten ook echt doen. Dé leidraad in dit traject zijn de 17 SDG’s van de VN, even veel duidelijke, duurzame doelen die tegen 2030 gerealiseerd moeten worden. Reeds 400 leden sloten zich aan op het netwerk dat met dynamische energie duurzaamheid écht onder stroom zet. Directeur David Leyssens licht de speerpunten ‘connect-commit-change’ toe:

Connecteren is gerichte matchmaking. The Shift gaat ook op zoek naar minder voor de hand liggende relaties: er moet bijvoorbeeld een match kunnen zijn tussen een milieuactivist en een chemiebedrijf, niet alleen tussen gelijkgezinden. Door elkaars visie en methodiek te begrijpen, ontstaat er begrip. Zoals steeds gaan praat en daad samen in onze aanpak: zo hebben de CEO van een havenbedrijf en de directeur van Natuurpunt een tijdelijke jobruil gedaan.
Commitment slaat op de SDG-agenda: leden moeten een authentiek engagement aangaan rond duurzaamheid, niet alleen praten en luisteren. Onze database met alle leden en de SDG’s waarvoor ze zich actief engageren, is bijzonder nuttig om onderlinge partnerships te stimuleren. We brengen mensen samen om te overleggen rond science based targets, doelstellingen die authentiek zijn én effect sorteren doordat ze wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Change slaat op de rol van The Shift als actieve gamechanger. Als overkoepelend orgaan trachten we duurzame verandering te stimuleren en te faciliteren. De Green Deals,  vrijwillige overeenkomsten tussen de Vlaamse overheid en diverse partners om samen een groen project te starten, zijn exemplarisch. Een voorbeeld is mobiliteit: 85 Belgische bedrijven hebben allemaal de intentie uitgesproken om op hun niveau aan duurzaam autodelen te doen. The Shift is de paraplu boven die doelstelling en de organisatie  belooft om binnen 3 jaar dat niveau 5 keer zo hoog te hebben.’

Circulaire economie

Circulaire economie is de toekomst. Laat dat meteen fantastisch nieuws zijn: er is wel degelijk toekomst, zeker als steeds meer mensen dure woorden omzetten in duurzame daden. Circulaire economie heeft in die optiek alle slaagkansen: economisch en ecologisch realisme vinden elkaar in een verstandshuwelijk. Het zal een werk van lange adem worden, dat op elk niveau duurzame en langdurige ondersteuning moet krijgen om te voorkomen dat de mensheid letterlijk en figuurlijk  in ademnood geraakt.

Kringloopeconomie: veel waar(de) voor je geld

 

De klassieke lineaire economie is een doodlopende straat met eenrichtingsverkeer, van grondstof naar product. Na aankoop daalt het product snel in waarde, om aan het einde van een korte rit zelfs een negatieve waarde te krijgen: je moet immers steeds vaker betalen om van afval af te geraken.
Een kringloopeconomie of circulaire economie is een economisch en industrieel systeem waarin geen eindige grondstofvoorraden worden uitgeput en waarin reststoffen maximaal opnieuw worden ingezet in het systeem.
In een circulaire economie worden tal van strategieën toegepast om materialen en producten zo hoogwaardig mogelijk te blijven inzetten. De circulaire economie wil alles wat van waarde is, waardevol houden. Er mag niets verloren gaan. Afval wordt grondstof. The Shift zoekt actief antwoorden op het verspillingsvraagstuk, met onder meer concrete cases rond textiel, voeding en kobalt.

 

De weg is er. Nu nog willen!

De klok tikt, maar rapporten duidelijk dat dat niet het getik van een tijdbom hoeft te zijn. Iedereen moet mee in het verhaal: van vadertje staat tot de kleine man in de straat. Alleen dan kan een energie-afhankelijk land als België op minder dan veertig jaar op 100% hernieuwbare energie draaien. Technisch is het perfect mogelijk. Nu moeten de nodige politieke en maatschappelijke keuzes worden gemaakt. Daarna is het zaak om alle economische sectoren drastisch te transformeren, te beginnen met de sector van de elektriciteitsproductie, die tegen 2030 helemaal hernieuwbaar kan en moet zijn. Tegen 2050 moet de elektriciteitsproductie verdubbelen of zelfs verdriedubbelen. Zware investeringen in energieproductie, -opslag en vraaggestuurde technologieën zijn onvermijdelijk.

 

Wat kunnen jij en ik ondertussen doen?

 

Je grondig informeren is de eerste stap. Die informatie vind je bijvoorbeeld via het World Resources Forum. De volgende editie heeft plaats in Antwerpen van 24 tot 27 februari.
Heb je voldoende informatie? Dan ben je klaar voor innovatieve inspiratie. Die vind je onder meer bij The Green Deal: een Green Deal is een vrijwillige overeenkomst tussen de Vlaamse overheid en diverse partners om samen een groen project te starten. Momenteel zijn circulair aankopen en gedeelde mobiliteit de succesvolle speerpunten die al op velerlei vlakken gerealiseerd worden. Hete hangijzers als bedrijven en biodiversiteit en gezonde en duurzame voeding zijn de volgende aandachtspunten die afgevinkt zullen worden.  Dit lerende netwerk is uniek in Europa, met meer dan 200 experimenten waarin kennis en ervaring worden opgebouwd.